27-12-08

Aardbeien in de vollegrond in de winter


Wist u dat aardbeien in de grond ook schade kunnen oplopen bij ijsdagen met veel wind. Kapot vriezen doen ze niet, maar ze lopen inwendige en onzichtbare schade op.
Meer info Strenge vorst veroorzaakt onzichtbare schade bij aardbeien.

07-12-08

Op Toene

Maandelijks verschijnt in maandblad Buurtvereniging “Ons Belang” (aangesloten de volkstuinvereniging) een stukje afkomstig van Lydia Becker(samen met haar man tuinder) over het wel en wee van de tuinders, teneinde op deze wijze mensen enthousiast te maken voor de moestuin, met als titel "Op Toene".
Ik heb haar toestemming het stukje op mijn weblog te plaatsen.

OP TOENE in DECEMBER

December: weliswaar het einde van het kalenderjaar. Maar dat betekent niet dat er niet meer op de tuin kan worden gewerkt, hoewel het klimaat in ons land het moeilijk maakt om in de wintermaanden lekker de grond te bewerken. Vaak is het te koud en te nat. Ervaren tuinders zijn echter vaak al eerder bezig geweest met het afsluiten van hun tuinseizoen. Ze hebben alvast weer orde geschapen op hun landjes. De resten van de oogst uit vorige maanden zijn verwijderd. Stronken en stengels zijn opgeruimd en hun tuin ligt zo mogelijk netjes omgespit op de winter te wachten.

De heer Jaap Woudsma van tuin 66 en 67 was net klaar met zijn dage­lijkse tuinuurtje toen ik onverwacht langskwam. Hij had een groot vierkant stuk grond mooi gelijkmatig omgespit en daar meteen alvast wat oude koemest doorgewerkt, want hij wil daar volgend seizoen aardappels poten. Aardappels schijnen niet goed te gedijen met verse mest. Bij de spitwerk­zaamheden was hij natuurlijk ook weer op een heleboel zo genoemd "kweek" gestuit, een grassoort waarvan de wortels zich onder de grond een weg zoeken en die tussen de gewassen compacte wortelkluiten met taaie grassprieten vormt. Wie dat ook in zijn of haar landje is tegen geko­men, weet nu waarom wij dat als tuinders onkruid noemen. Misschien is het daarom wel zo goed om aardappels te zetten op die akker. Want het schijnt dat aardappels een goed middel zijn om kweek weg te werken.
Een vriend van ons heeft eens zijn stadstuin in een nieuwe woonwijk vol gezet met aardappelplanten, tot grote ontzetting van zijn buren die zich afvroegen of hij dat elk jaar zou blijven doen. Nee dus, maar zijn tuintje was lange tijd genezen van kweek, zei hij. Misschien slaat u nu als beginnende hobbyboer, met nog weinig ervaring, en ook weinig tijd vanwege een baan, maar wel met een opgroeiend gezin en soms ook nog een hond en of een of meer katten, de schrik om het hart. Zeker als u ook nog de weelde bezit van een voor en achtertuin bij een ruime woning die ter gelegenheid van de feestdagen de komende tijd eens een goede beurt zal krijgen. Want er kunnen
logés komen en de kinderen krijgen kerstvakantie... Niet doen, mensen. Je kunt gewoon weten dat het niet mogelijk is om dat allemaal honderd procent goed te krijgen en daama ook nog fris en fruitig de feestdagen te vieren. Laat het rusten, doe wat mogelijk is en geniet gewoon van de kostbare vrije tijd met familie, vrienden, kinderen, hond. In een redelijk opgeruimd huis. Die tuinervaring komt immers vanzelf met de jaren. Misschien draagt dit stukje ertoe bij dat u denkt: als ik later met pensioen ben, kan ik tijd besparen in het voorjaar als ik het seizoen ervoor alvast... Kijk ondertussen bij een bezoek aan uw landje wel goed uit uw ooghoekjes naar de grote voor­beelden op ons tuincomplex, waar je zoveel van kunt leren.
Apropos, wist u dat Jaap Woudsma een eigen website heeft die zeker een bezoekje waard is? lk heb zijn toestemming om dat hier bekend te maken:
www.jacobmoestuin.blogspot.com.

Enkele wintergroenten zoals prei geven nog wat fieur aan het land. Boerenkool is bestand tegen de vrieskou. Het is zelfs een aanbeveling als 'de winter er overheen is gegaan'. Maar slimme huisvrouwen kunnen de natuur hier ook een handje helpen door de gewassen koolbladen in een plastic zak in de vriezer te leggen. Bij het bereiden van de maaltijd kun je met een deegroller alles bevroren en al fijn maken, gewoon over de (open) zak heen. Even nog de harde stengeltjes en nerfjes eruit pulken misschien leuk kinderwerk? Als ze het zelf doen, moeten ze immers ook niet zeuren over de paar harde stukjes die er vast en zeker in blijven zitten.
Kerstbomen met kluit kun je soms in de tuin laten overwinteren als het geen al te koude winter wordt. Is de grond hard bevroren, dan kun je de boom er niet goed uitgraven. En later er weer in. De heer Auke Nijdam (tuin 5 en 6) heeft er ervaring mee. Het is hem al verschillende keren gelukt om zijn boom over te houden en opnieuw te gebruiken.

En zo wordt het langzaamaan Kerst. We zullen het ieder in onze eigen traditie vieren. Thuis of op een andere plaats, al of niet in de kerk, en met een boom en kaarsen of misschien een kerststukje of versierde takken. Soms pakjes. Maar altijd met de gedachte dat het bijzondere dagen zijn.

Bron Lydia Becker; maandblad Buurtvereniging “Ons Belang” december 2008

12-11-08

Knoflook

Knoflook telen »

Knoflook moet bij voorkeur in oktober, ten laatste begin november worden geplant. Wanneer toch later wordt geplant kan structuurbederf optreden, waardoor de opbrengst lager uitvalt. Vooral op wat zwaardere grond is dat het geval.
Daar komt nog bij dat de bodemtemperatuur niet lager mag zijn dan 7 à 10°C, omdat anders de planten niet goed weggroeien. Later planten - in het voorjaar - kan wel maar dan met andere rassen. Voor een goede ontwikkeling heeft knoflook een koudeperiode nodig van een tweetal maanden. Daarom geeft planten in het najaar de beste opbrengst. Vooral in een flauwe zomer is een voorjaarsplanting dikwijls een tegenvaller. ”
Lees over de teelt van knoflook op GroentenInfo

10-11-08

Onkruid op de moestuin

- November/December
Verwijder tuinafval en spit lege bedden om.
Oude koemest wordt ondergespit, waar aardappelen het volgend jaar worden verbouwd.
Blijf schoffelen en wieden!
Aanharken met de hark of drietand. Wieden moet eigenlijk altijd: verwijder bij het spitten en schoffelen met de hand de onkruidwortels (winde, kweekgras, brandnetel).
Wieden is een nevenaktiviteit.
Eenjarig onkruid zoals muur, wordt met de mest ondergespit.

Voor de winter een "zwarte" tuin: een lust voor het oog, er is al aardig wat grond gespit, en winter zwart gemaakt.


http://nl.wikipedia.org/wiki/Onkruid
http://www.neerlandstuin.nl/ziekplagen/onkruid.html

Diepwortelend onkruid zoals kweek, wordt met de kruiwagen afgevoerd naar de vuilcontainer
02-11-08

Knolvoet bij kolen

De eerste symptomen op de bovengrondse delen variëren met de weersomstandigheden. Tijdelijke verwelking van de bladeren op zonnige dagen is dikwijls het eerste kenmerk. Later verwelken de planten soms helemaal of zullen een duidelijke groeivertraging oplopen. De loodachtige kleur van de bladeren is ook typisch voor geïnfecteerde planten. De geïnfecteerde wortels zullen snel opzwellen en nemen allerlei eigenaardige vormen aan. Bij sommige planten zien we dat de wortels een getordeerde vorm krijgen. Bij andere wortelen worden ze bolvormig.Knolvoet wordt veroorzaakt door een splijtzwam, die de wortels van alle kruisbloemigen aantast.Er verschijnen knolvormige verdikkingen.
1) Houdt een vruchtwisseling aan van minstens 1:5.
2) Kalk toevoegen.
3) De schimmel wordt actief boven 16 gr. C.
Een mogelijkheid is het gebruik van grote bodemloze potten gevuld met kalkrijke potgrond. De potten tot de rand in de grond graven.

http://www.plantaardig.com/groenteninfo/kolen_knolvoet.htm 

01-11-08

Grondsoort

Haren bestaat uit een hoog deel, welke wordt gevormd door twee parallel lopende zandruggen: de Hondsrug (Helpman - Haren) en een hieraan lopende rug (Essen - Onnen).
De zandruggen bestaan uit fijn leemhoudend zand.
Aan weerszijden van deze ruggen liggen brede, met leem gevulde lagen. Afhankelijk van de mate waarin deze gronden ontwaterd kunnen worden, zijn zij geschikt als weide- of hooilanden.
De beheersing van het grondwaterpeil is een belangrijke voorwaarde voor een rendabele landbouw. Optimaal is de verhouding vaste deeltjes-water-zuurstof 1-1-1.
Wanner de grondwaterspiegel zeer hoog ligt, op minder dan 45 cm, betekent dit dat er te weinig zuurstof en teveel water in de bodem aanwezig zijn om goede plantengroei te garanderen.
De volkstuinen liggen in de Oosterpolder, een gebied met veenweiden: oorspronkelijk stroomgebied Hunze
De grondsoort is leemhoudend zand gemengd met veen. Op geringe diepte kan turf worden gevonden. Bij grote droogte ontstaan scheuren en kan de aarde moeilijk worden bevochtigd.
De veenlaag houdt een sterke ontwatering tegen, waardoor de resultaten achterblijven. De optimale grondwaterstand ligt tussen 50 en 80 cm onder het maaiveld, terwijl een venige bodem in de polder slechts een ontwatering tot 45 cm onder het maaiveld toestaat.

Aardappelen: raskeuze en teeltadvies

Eisen
* gebruik alleen NAK goedgekeurd pootgoed, resistent tegen wratziekte, relatief ongevoelig voor phytophthora,
* neem een vroeg tot middelvroeg ras,
* eind juli moet alle loof van de aardappelen verwijderd zijn,
* voer aardappelafval (knollen en blad) direct af naar de afvalcontainer,
* volg 1 op 4 teeltwisseling
(Leden van de tuincommissie kunnen informatie geven over de aardappelteelt van voorgaande jaren, de lijst wordt bijgehouden door dhr. Werkman).

1) grond niet bekalken (pH 5.5-6),
2) bemesten met compost of een beetje natuurmest of mengkunstmest (1-1.5 kg op 10 m2 ) gebruiken,
3) diep spitten (20 cm) en grond goed verkruimelen,
4) poot in rijen Oost-West, afstand tussen de rijen 60-70 cm, afstand in de rij 50 cm en pootdiepte 5 cm (niet dieper),
5) kiem de poters goed voor en plant ze niet te diep,
6) poot zo vroeg mogelijk, met vlies afdekken tegen de vorst,
7) 2 tot 3 weken na opkomst aanaarden (ruggen Oost-West),
8) half tot eind mei: een beetje patentkali tussen de rijen strooien, verder geen kunstmest geven,
9) onkruidvrij houden.Als alles goed gaat is het resultaat een gewas met sterke planten van ongeveer 40 cm hoog die geen liggende stengels hebben. Zonlicht en wind kunnen tussen de planten door waardoor ze warmer en droger staan en je minder ziekten hebt.

Rassenkeuze:
vroege tot middelvroege rassen zijn:
anais-donald-gloria-junior-ottena-parel-doré-fresco-frieslander-lekkerlander-meerlander-nicola-prior-timate

Ziektebestrijding:
Vele ziekten (schimmels, virussen, insekten en onkruiden) bedreigen het gewas en dus ook de opbrengst. Met name de schimmel phytophthora infestans is de laatste 20 jaar de grote bedreiging van de oogst geworden. Het voorkomen van phytophthora-infectie eist een actieve inzet van alle tuinders. Het is echter niet toegestaan zelf te spuiten tegen phytophthora, dit doet de tuincommissie voor u.Mocht u dit niet willen neem dan even contact op met de tuincommissie.Bron: Tuinvereniging Oosterhaar Haren (Gn).

*Een ruime rijafstand zodat het loof goed kan opdrogen.
*Pas om de vier jaar terugkeren op hetzelfde perceel met aardappelen.
*Opslagplanten en afvalhopen verwijderen.
*Gekeurd pootgoed gebruiken (dit is op diverse ziekten en aantastingen gekeurd en onderzocht).
*Vroeg gewas (voorkiemen of vroeg rijpend ras nemen).
*Evenwichtige bemesting en juiste plantenafstand.
*Op percelen die aangetast zijn wordt het aangetast loof verwijdert, de knollen kunnen dan nog afrijpen.

Het loof gaat mee met het huisvuil.
*Tolerante rassen kiezen. Let wel, resistentie bestaat niet!


Bron http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/aardappelplaag-waarschuwing-en-bestrijding/  • Aalbes stekken

    Zelf vermeerderen van aalbes-soorten gaat door een stek van 40 cm voor 2/3 in de grond te steken (oktober - december).
    Daarvoor worden jonge takken gebruikt. De stekken worden ter lengte van ongeveer 40 cm gesneden. Bij het snijden van stekken moet er opgelet worden, dat er scheuten genomen worden van stevige twijgen. Van meer belang is het nog dat er stekken worden genomen van struiken waarvan u weet dat ze een goede opbrengst geven. Die opbrengsten zijn namelijk van alle struiken lang niet even groot. Daarom is het beter minder zware scheuten te nemen van rijk dragende struiken, dan zware stekken van struiken die weinig geven. Meestal zult u zien, dat de zwaarste scheuten juist aan die struiken zitten, waaraan over het algemeen de slechtste vruchten voorkomen. Het is dus eigenlijk gewenst de struiken in de zomer al te merken. Na het snijden van de stekken worden deze bij elkaar aan een bosje in de grond gezet, zo diep, dat alleen één derde van de stekken boven de grond uitkomt. In het voorjaar worden de stekken uitgeplant, ook weer even diep, doch op een onderlinge afstand van vijftien centimeter. Het volgend jaar moeten ze, als het struikjes zijn, op de voor hen bestemde plaatsen worden uitgeplant op een onderlinge afstand van één meter.