28-05-17

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag april 2017


WX Data versie 2.4 Groningen-Eelde KNMI gegevens


26-04-17

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag jan.-febr.-mrt. 2017


WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

24-01-17

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag okt.-dec. 2016


WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

29-10-16

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag aug. - sept. 2016
WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

09-08-16

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag juni-juli 2016

WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

04-08-16

Bonen houden niet van wateroverlast.


Door de vezelige structuur en het enorme water bufferende vermogen kan veengrond heel lang nat blijven. Veengrond houd veel water vast, als het erg drassig is moet de tuin gedraineerd worden.

Het is een mengsel van aarde met verteerde en halfverteerde plantenresten, van nature dus rijk aan organisch materiaal. Een probleem is dat de grond soms te nat is of dat de grondwaterstand vrij hoog is.
Veengrond heeft kalk nodig om te ontzuren, en mest als er groente op wordt gekweekt.

Stalmest

Voor alle groenten geldt dat de grond luchtig moet zijn. Dit betekent dat de grond niet dicht moet kunnen slaan door regen of moet kunnen inklinken bij droogte. Door inklinking en dichtslaan verstikken de gewassen.

De meeste groenten houden van een neutrale tot basische grond (ph 7 - 7.5)
Groenten die van een kalkrijke en dus basische grond houden zijn bijvoorbeeld kolen, wortelen en tuinbonen. Groenten die van een zure grond, veengrond houden zijn bijvoorbeeld aardappelen en rabarber (ph 5-6)

Bij overmatige regenval wordt het waterpeil in de omringende sloten te hoog en is van afwatering geen sprake.
Waarmee maak je een fijnkorrelige structuur?
Het najaar of vroeg in de lente is bij uitstek het geschikte moment om de tuin te spitten met een spade. Inwerking van vorst zorgt dat de grond 'doorvriest'. De grove brokken klei, leem en aarde zetten bij vorst uit door de waterdeeltjes die erin zitten. Hierdoor verkruimelt de grond.

In het voorjaar is het moment aangebroken om de grond verder te bewerken: met een  cultivator/ 3 tands of met een spitvork. Met deze hulpmiddelen worden grote kluiten tot kruimels gemaakt.

Na deze bewerking kan de grond fijn worden geharkt. Herhaal deze bewerking een aantal keren in het groeiseizoen. De planten zullen beslist beter groeien en er zal geen plasvorming op de grond meer optreden.

Na overvloedige regenval blijven plassen staan en de grond is verzadigd met water. In dat geval moet gezorgd worden voor afwatering van de tuin en dat kan gebeuren door langs de tuin greppels te graven uitkomende in de sloot.
Het is ook goed om op natte gronden op bedden te telen, waartussen de paden wat dieper liggen. Een dergelijk bed moet iets bol liggen. Dit is te bereiken door de paden aan weerszijden van de tuin uit te graven aflopend naar de sloot en de hierbij vrijkomende grond midden op het bed te gooien.

De tuin in bedden verdelen en zo hoog mogelijk omgespit.


De grond waarin we bonen willen zaaien moet al voldoende opgewarmd zijn en mag niet te nat zijn. In een te natte en te koude grond komen bonen gewoonweg niet op. Ook de kiemplantjes zijn nog heel gevoelig voor kou en vocht. Doordat volgroeide bonen een oppervlakkig wortelstelsel hebben, kan de plant na enkele dagen wateroverlast al afsterven. 

11-07-16

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag lente 2016
WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag winter 2016


WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

02-12-15

Eelde-Groningen temperatuur-neerslag sept.-okt.-nov. 2015


WX Data versie 2.3 Groningen-Eelde KNMI gegevens

03-10-15

Tuinieren is een actieve bezigheid


Tuinieren is een actieve bezigheid waaraan je veel plezier kunt beleven. Maar onderschat niet wat een volkstuin betekent. Regelmatig onderhoud voorkomt dat de tuin verandert in een wildernis. Elk seizoen vereist zijn specifieke werkzaamheden, zoals, spitten en bemesten, zaaien en planten, onkruid wieden  of schoffelen, harken, grasmaaien, snoeien, oogsten van groente, enz. Naast het bijhouden van de eigen tuin draagt elke volkstuinder bij aan het onderhoud van het complex. 
Besef, voordat je aan een volkstuin begint, wat het inhoudt. Voor het onderhouden van een tuin (100m2) ben je snel 4-5 uur per week kwijt in het zomerseizoen. In de periode april-mei zal dit wat meer zijn om de tuin gereed te maken.
Binnen de vereniging houden we als regel aan dat de tuin voor 15 april bewerkt en geschoond moet zijn voor het nieuwe groeiseizoen. Voor 15 november moet de tuin opgeruimd zijn.

Om een indruk te geven van het verloop van de activiteiten in een volkstuin, zien de werkzaamheden in grote lijnen er als volgt uit:


januari-april            Grond schonen, eventueel omspitten en bemesten.
                                  Sommige groenten kunnen reeds gezaaid worden.

mei- september        Zaaien-planten en oogsten. De grond onkruid vrijhouden.

oktober-november   Late oogst. Plantenresten verwijderen (compost)

december-januari    Oogsten wintergroenten

Ruim herfstafval op om te voorkomen dat plaagdieren en ziekten kunnen overwinteren.


Tegen de herfst zal het enthousiasme waarschijnlijk al een beetje geluwd zijn door het opkomende najaarsweer. Laat je dan niet tegenhouden maar benut elk droog moment voorzien van passende kleding en enthousiasme.

Nadelen van een volkstuin:
Onkruid.
Let wel, het meeste onkruid is afkomstig van het omliggende uitloopgebied en natuurlijke bemesting. Uitzaaien van onkruid naar de tuinen kan dus niet worden voorkomen.
Het onkruid van naburige (normaal onderhouden) tuinen is minimaal en verwaarloosbaar.
Onderschat onkruid niet! Zaaien en dan een aantal weken niet komen – dan is het onkruid al groter dan de groente!

Tijd. Tuinieren kost veel tijd. Zaaien, verspenen, planten, wieden/schoffelen en water geven, dat zijn de belangrijkste handelingen en die moeten regelmatig uitgevoerd worden om een goede oogst te krijgen.
Nogmaals. Voor het onderhouden van een tuin (100m2) ben je snel 4-5 uur per week kwijt in het zomerseizoen.
Je zult merken dat tuinieren gecompliceerder is dan verwacht en dat, vooral bij veel regen, het “baas blijven op eigen tuin” flink wat inspanning vraagt. Soms volgt na een voortreffelijke start een moeizame periode van groei en onderhoud. En, als u terug komt van vakantie, zal blijken dat het onkruid geen vakantie heeft gehad maar juist heel hard heeft doorgewerkt. Dan is vastberadenheid en doorzettingsvermogen nodig om de tuin weer in de hand te krijgen.
Maar het loont beslist de moeite!