23-03-14

StalmestMestregels
(volgens het Ministerie van Landbouw, juni 2004)

Er mag van de overheid per vierkante meter grond 3,5 kg stalmest opgebracht worden (dit komt neer op ca 7 kruiwagens per 100 vierkante meter).
Mestopslag (gestort op plastic folie en afgedekt met zwart plastic) moet minimaal vijf meter verwijderd zijn van de sloot.

(Op basis van de Wet Bodembescherming en het Lozingenbesluit Bodembescherming)

Stalmest
is een mengsel van vaste (ontlasting) stoffen, urine en stro.
Onder stalmest verstaan we koeienmest, die oud, redelijk droog en flink met stro gemengd moet zijn.

In de verse stalmest ontwikkelen zich diverse micro-organismen, waarvan de belangrijkste zijn:

Door de micro-organismen worden de organische stoffen, zoals eiwitten, koolhydraten en vetten tot eenvoudigere verbindingen afgebroken, zowel organische als anorganische. De schimmels, die voor afbraak van het stro zorgen en de aerobe bacteriën, die de feces afbreken ontwikkelen zich alleen als er voldoende lucht in de mest aanwezig is. De straalschimmels breken zeer moeilijk afbreekbaar materiaal af. Door de activiteiten van deze micro-organismen kan de temperatuur in de mest flink stijgen. Onder anaerobe omstandigheden werken alleen de anaerobe bacteriën en straalschimmels en wordt de mest niet alleen minder ver afgebroken, maar gaat de afbraak ook langzamer, waardoor de temperatuur veel lager blijft.


Voor bemestingsdoeleinden is vooral 1 jaar oude mest geschikt, doordat deze beter strooibaar is en de voedingsstoffen makkelijker voor de planten beschikbaar zijn.
Bron:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Stalmest

Organische bemesting  
http://www.plantaardig.com/groenteninfo/

Bij het spitten wordt er stalmest, compost of eventueel gedroogde koemest ingewerkt. Dit is de basisbemesting. De hoeveelheid hangt af van de vruchtwisselingsgroep.

Koolgewassen
en vruchtgroenten en aardappelen hebben een grote behoefte aan stalmest of compost.

Bladgroenten
, met uitzondering van prei, hebben iets minder nodig.

Veel wortelgroenten en peulgewassen behoeven op goed onderhouden grond geen organische voorraadbemesting.

Afhankelijk van de teelt die op het perceel komt wordt deze organische voorraad bemesting dan aangevuld. Dit kan met minerale, samengestelde meststof of gedroogde, organische mest met verrijkte samenstelling zijn. 

19-03-14

Peulen

Erwten zaaien is niet zo moeilijk. Laat de erwten 24 uur weken in een laagje water. De droge erwten nemen heel veel water op waardoor ze al een voorsprong hebben bij het kiemen.
Voorkiemen kan ook om zo een week te winnen.
Leg de erwten in een laagje water, dat halfweg de hoogte van de erwten komt. Je zal zeker de eerste twee dagen wat water moeten bijvullen, want ze zuipen nogal wat in het begin. Na 3-4 dagen is een wortelje van één centimeter zichtbaar. Tijd om te zaaien nu. Trek een geultje van 2-3 cm diep en giet dit vol met water. Verdeel daar in de zaden. En dek af met grond.


Maak een geultje van een tweetal centimeter diep en leg om de vier cm een zaadje. Op zware grond niet dieper dan twee centimeter, op lichte grond kan een centimetertje dieper gezaaid worden. Het geultje toedekken en lichtjes aandrukken.
Erwten worden dikwijls in dubbele rijen gezaaid met een onderlinge afstand van dertig centimeter. Tussen deze dubbele rijen zit dan 60 cm (lage) of 120 cm (hoge) afstand.
Na een paar dagen is er al een worteltje en na een tweetal weken is er groen aan de oppervlakte te bespeuren. Althans voor wie zaait in april. Bij de vroege zaai duurt het natuurlijk allemaal nog wat langer.
Over het tijdstippen en de afstanden van zaaien vindt u meer in de respectievelijke teeltschema's van erwten .

Bron http://www.plantaardig.com/groenteninfo/erwten_kweken.htm

Tuinbonen zaaien en planten.


Het is weer tuinbonentijd. Tuinbonen kunnen vroeg gezaaid worden, vanaf januari/februari thuis of onder glas, maart meteen in de volle grond. 
Voorgetrokken planten kunnen in maart al de volle grond in.

Recepten met tuinbonen http://www.tuinboon.nl/
Tuinbonen zijn heel gezond en mogen voor de meeste mensen met enige regelmaat op tafel komen te staan. Met wat spekjes en een gehaktbal.

18-03-14

Aardappelen planten

Aardappelen planten

Bron http://www.plantaardig.com/groenteninfo/aardappel_handleiding.htm

Voorkiemen is belangrijk bij de vroege teelt van aardappelen om een voorsprong op te bouwen. Een drietal weken voor het planten wordt het pootgoed opengelegd in bakjes in een plaats met veel licht, bij een temperatuur van 10°C. Dit om de ogen te doen uitlopen en scheuten te vormen die kort en stevig zijn.
Om de kieming sneller en gelijkmatiger te laten verlopen kan u het pootgoed bij 18°C en bij veel licht plaatsen. Doe dit alleen als het pootgoed nog geen uitgelopen ogen heeft. Als de ogen uitgelopen zijn worden ze afgehard, door ze terug bij een temperatuur van 6-10°C te plaatsen. Dit kan ook buiten, op een droge plaats. Bij nachtvorst terug binnen zetten.
De grond wordt goed losgemaakt, maar moet niet fijn gemaakt worden.
Grote maten worden enkele dagen voor het planten doorgesneden zodat er op iedere helft minstens drie ogen zitten. (foto www.hapotex.nl)

Planten
 gebeurt in rijen, vroege aardappelen dichter dan late. Een ruime rijafstand is makkelijk bij het aanaarden. Maak putjes die op zware grond  5 cm  en op lichte gronden 10 cm diep zijn. langs een plantkoord. De putjes vullen met grond zonder aan te drukken.
Als u aardappelen in  potten  teelt moeten die voldoende diep zijn, met een inhoud van 12 tot 15 liter per  plant. Vul de pot met grond zodat u nog 15 cm vrije ruimte hebt en plant 5 cm diep. Vul twee keer bij met aarde, telkens de plant voldoende gegroeid is.
Heel vroege aardappelen kunt u bekomen door in februari in de koude kas of plastiektunnel uit te planten of in maart een planting af te dekken met gaatjesplastiek. Enkel lichte gronden komen hiervoor in aanmerking. De plastiek wordt verwijderd als de eerste keer aangeaard wordt.
Aanaarden
Aanaarden bij aardappelen is nodig om ondergrondse stengelvorming te bekomen, beschermt het jonge loof tegen nachtvorst en voorkomt dat aardappelen groen worden door contact met het licht. Overtollig water wordt goed afgevoerd en de grond warmt snel op.
De eerste maal wordt aangeaard als de plantjes 10 cm hoog zijn, een tweede keer als ze 20 cm hoog zijn. Dit kan met een aanaarder of met een hak. De grond van tussen de rijen wordt tot vlakbij en tegen de planten gebracht zodat er ruggen ontstaan. Uiteindelijk bekomt u aarden wallen (ruggen) die 20 cm hoog zijn Bijgaande tekening laat goed zien waarom aanaarden nodig is.

 (foto http://pubs.caes.uga.edu/caespubs/pubcd/C849.htm)

De moestuin in het vroege voorjaar

De moestuin in het vroege voorjaar (maart, april)

Bron  http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-moestuin-in-het-vroege-voorjaar/

Dit artikel heeft het over enkele van de vroegste teelten die traditioneel vanaf maart in de moestuin geteeld worden:  tuinbonen, erwten, vroege aardappelen, ajuin, sjalot, wortelen, bloemkool, broccoli, spitskool, spinazie, rode biet, radijs en slasoorten. Bij de start van de teelt is er speciaal aandacht voor de bemesting.
Deze week is het voor de bezitters van een moestuin met lichte grond al heel goed mogelijk om aan de slag te gaan.  Welke grondsoort u hebt en de waterdoorlaatbaarheid ervan bepaalt immers of u al dan niet aan de slag kan in de moestuin. Bezitters van lichte en droge gronden (artikel) zijn in het voordeel. Lichte gronden zijn niet alleen droger maar warmen ook sneller op. Maar in volle zomer zijn dit wel de gronden die het snelst onder de droogte te lijden hebben.
Ondertussen zijn, na bijna twee weken zonder regen ook de nattere gronden ook stilaan klaar om bewerkt te worden.

Wat er allemaal kan in maart en april :
 • Erwten zaaien en planten.
 • Rode bietjes zaaien
 • Tuinbonen zaaien, voorkiemen en planten
 • Spinazie zaaien
 • Worteltjes zaaien
 • Radijs zaaien
 • Aardappelen planten (onder folie tot begin april) 
 • Slasoorten planten (onder folie tot half maart) kan ook al.
 • Vroege bloemkool  planten
 • Broccoli planten
 • Ajuin en sjalot planten
 • Peterselie planten
 • Ajuin zaaien
 • Zaaien in de kas, voor de plantopkweek : plantjes voor spitskool, sla, bloemkool, broccoli, prei, selder
Is de grond nog te nat, of heb je nog geen tijd voor de tuin?
Geen nood. Het is nog maar half maart en zowat alle vroege teelten kunnen nog de hele maand april opgestart worden. Plantgoed dat klaar is om te planten, maar de grond niet in raakt wordt best beschut voor de regen om doorweken van de potgrond en uitspoelen van voeding te vermijden. Maar wel in het licht en zo koel mogelijk zetten.
Bij mooi weer zoals nu zullen we dit plantgoed waarschijnlijk wat moeten water geven. Perspotjes drogen beter niet helemaal uit, anders krijg je ze achteraf nog moeilijk vochtig. Gaat het om relatief weinig plantjes en ziet u niet direct kans om ze te planten kunt u eventueel ook overpotten in grotere potten. Pootgoed van ajuin of sjalot legt u in afwachting zo koel mogelijk. Net als pootgoed van aardappelen waarvan de scheuten te lang dreigen te worden.

VPRO programma Maartens moestuin
Zaai mee en ontvang hier uw gratis tomatenzaadjes

In het nieuwe VPRO programma Maartens moestuin neemt schrijver/bioloog Maarten ’t Hart de kijker mee naar zijn moestuin. In tien afleveringen zien we ’t Hart spitten, schoffelen, zaaien, oogsten en eten.U kunt niet alleen meekijken hoe Maarten ’t Hart blad blaast of boontjes dopt, u kunt ook met hem meetuinieren.
Teel deze zomer zelf tomaten met door de VPRO verstrekt tomatenzaad. Als u de zaden nu alvast bestelt, heeft u ze bij de start van de serie op 7 april in huis.Vanaf 7 april om 19.20 uur bij de vpro op Nederland 2

Groningen temperatuur-neerslag februari 2014


WX Data versie 1.50 Groningen-Eelde KNMI gegevens

Groningen temperatuur-neerslag januari 2014


WX Data versie 1.50 Groningen-Eelde KNMI gegevens