06-07-13

Phytophthora – aardappelen

Nieuwsbrief 2013-3
Afdeling Volkstuinen Buurtvereniging ‘Ons Belang’ Haren

Phytophthora – aardappelen

Bij een aantal tuinen lijkt het er op dat de ziekte aanwezig is.
Bij sommige planten de karakteristieke bruine vlekken op het blad die niet scherp begrensd zijn. Op de achterkant aan de buitenkant van de vlek een wit dons, een duidelijk teken van de schimmel die bloeit en bezig is zijn sporen te verspreiden.

Een vriendelijk, maar ook een dringend verzoek de aardappelen vaak, liefst dagelijks te inspecteren en indien de ziekte aanwezig is, maatregelen te nemen. Bij lichte aantasting kan het zieke blad verwijderd en vernietigd worden, bij zware aantasting zal alle blad verwijderd en afgevoerd moeten worden.  Met uitzondering van het aardappelenras TEXLA die door mag groeien tot in de herfst. Maar daar moet wel een bordje bij!


Phytophthora-infectie algemeen.
Het voorkomen van phytophthora-infectie eist een actieve inzet van alle tuinders. In verband met de beperkingen die aan de toepassing van moderne middelen tegen phytophthora zijn opgelegd kan de tuincommissie niet meer spuiten. 

Ons rest op dit moment alleen een maximale tuinhygiëne. Dit houdt in dat alle besmettingsbronnen zo goed mogelijk van de tuin verwijderd dienen te worden. Dit betekent dat aangetaste aardappel- en tomatenplanten onmiddellijk moeten worden verwijderd.

De tuincommissie zal scherp toezien op het optreden van phytophthora infestans en zal de huurder aanspreken op het nemen van maatregelen. Eventueel zal, als de betrokkene niet snel genoeg actie onderneemt, de commissie het loof (laten) verwijderen en afvoeren.

Het oogsten of rooien van aardappelen kan pas ten laatste een tweetal weken na het verwijderen van het loof. Zo harden de aardappelen af d.m.v. een kurklaagje (schil) dat aangemaakt wordt ter bewaring.

Namens het bestuur,
Jaap Woudsma secretaris

Geen opmerkingen: