01-11-08

Aardappelen: raskeuze en teeltadvies

Eisen
* gebruik alleen NAK goedgekeurd pootgoed, resistent tegen wratziekte, relatief ongevoelig voor phytophthora,
* neem een vroeg tot middelvroeg ras,
* eind juli moet alle loof van de aardappelen verwijderd zijn,
* voer aardappelafval (knollen en blad) direct af naar de afvalcontainer,
* volg 1 op 4 teeltwisseling
(Leden van de tuincommissie kunnen informatie geven over de aardappelteelt van voorgaande jaren, de lijst wordt bijgehouden door dhr. Werkman).

1) grond niet bekalken (pH 5.5-6),
2) bemesten met compost of een beetje natuurmest of mengkunstmest (1-1.5 kg op 10 m2 ) gebruiken,
3) diep spitten (20 cm) en grond goed verkruimelen,
4) poot in rijen Oost-West, afstand tussen de rijen 60-70 cm, afstand in de rij 50 cm en pootdiepte 5 cm (niet dieper),
5) kiem de poters goed voor en plant ze niet te diep,
6) poot zo vroeg mogelijk, met vlies afdekken tegen de vorst,
7) 2 tot 3 weken na opkomst aanaarden (ruggen Oost-West),
8) half tot eind mei: een beetje patentkali tussen de rijen strooien, verder geen kunstmest geven,
9) onkruidvrij houden.Als alles goed gaat is het resultaat een gewas met sterke planten van ongeveer 40 cm hoog die geen liggende stengels hebben. Zonlicht en wind kunnen tussen de planten door waardoor ze warmer en droger staan en je minder ziekten hebt.

Rassenkeuze:
vroege tot middelvroege rassen zijn:
anais-donald-gloria-junior-ottena-parel-doré-fresco-frieslander-lekkerlander-meerlander-nicola-prior-timate

Ziektebestrijding:
Vele ziekten (schimmels, virussen, insekten en onkruiden) bedreigen het gewas en dus ook de opbrengst. Met name de schimmel phytophthora infestans is de laatste 20 jaar de grote bedreiging van de oogst geworden. Het voorkomen van phytophthora-infectie eist een actieve inzet van alle tuinders. Het is echter niet toegestaan zelf te spuiten tegen phytophthora, dit doet de tuincommissie voor u.Mocht u dit niet willen neem dan even contact op met de tuincommissie.Bron: Tuinvereniging Oosterhaar Haren (Gn).

*Een ruime rijafstand zodat het loof goed kan opdrogen.
*Pas om de vier jaar terugkeren op hetzelfde perceel met aardappelen.
*Opslagplanten en afvalhopen verwijderen.
*Gekeurd pootgoed gebruiken (dit is op diverse ziekten en aantastingen gekeurd en onderzocht).
*Vroeg gewas (voorkiemen of vroeg rijpend ras nemen).
*Evenwichtige bemesting en juiste plantenafstand.
*Op percelen die aangetast zijn wordt het aangetast loof verwijdert, de knollen kunnen dan nog afrijpen.

Het loof gaat mee met het huisvuil.
*Tolerante rassen kiezen. Let wel, resistentie bestaat niet!


Bron http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/aardappelplaag-waarschuwing-en-bestrijding/  • Geen opmerkingen: