21-10-14

Regels voortkomend uit het Lozingenbesluit(Op basis van de Wet Bodembescherming en het Lozingenbesluit Bodembescherming)
Zorg dat tuinmateriaal niet in de sloot terechtkomt en houd de sloot schoon.
Mestopslag (gestort op plastic folie en afgedekt met zwart plastic) moet minimaal vijf meter verwijderd zijn van de sloot.
Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen , alleen biologische bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan.
Gebruik uitsluitend bestrijdingsmiddelen die voor de amateurtuinder in de handel zijn en die verkocht worden via zaadhandel en tuincentra.
Professionele middelen die door speciaal opgeleide en gecertificeerde deskundigen moeten worden toegepast, zijn niet toegestaan.
Spuit geen bestrijdingsmiddelen als het hard waait (meer dan windkracht 3).


Geen opmerkingen: