21-10-14

Roundup


De moestuin liever niet met Roundup bewerken
Wie een moestuin heeft kan eveneens beter wat voorzichtig zijn met het gebruik van Roundup tot er meer over de onderzoeken daarover bekend raakt. U wilt immers in uw moestuin gezonde groenten kweken, die u probleemloos kunt eten en die goed zijn voor het systeem en de gezondheid van u en uw gezin. Zolang de veiligheid van Roundup in het geding is en deautoriteiten en onderzoekers het niet eens zijn over de gevaren ervan, is het verstandig om het onkruid toch maar via schoffelen en dergelijke weg te halen.
In Roundup zit de werkzame stof glyfosaat. Dat is een organische fosforverbinding die niet-selectief onkruid aanpakt. Onkruid kan daar groeien waar je het niet wilt hebben en het is hardnekkig. Het heet niet voor niets on-kruid. Roundup werkt prima als het gaat om onkruidverdelging, maar het middel is niet kieskeurig. Het doodt ook andere planten, komt in het oppervlaktewater terecht en is slecht voor de gezondheid van mens en dier. Het is heel onverstandig om het toch te gebruiken

Overal hoor je het spul roemen: Roundup, dat moet je gebruiken als je groen tussen de tegels hebt. Stoepen en schoolpleinen worden ermee schoongemaakt. Tuincentra prijzen het aan, maar er zijn ook tegengeluiden. De Tweede Kamer heeft een verbod uitgevaardigd. Particulieren mogen het na 1 november 2015 niet meer kopen. Het gif is daarmee nog niet uitgebannen. Duurzaam gifspuiten is een sprookje en Roundup is voor luie tuinders..

Geen opmerkingen: